Om man vill jaga i Sverige finns det många saker man bör ha koll på för att det ska ske enligt lagarna. Det handlar om att värna om naturen och våra viltstammar. Meningen med jakt är alltså att smart och långsiktigt samtidigt nyttja och hålla viltdjur i hållbart stora antal.

jägare på pass

Jakt handlar egentligen inte alls om något nöje, även fast många idag har det som intresse. Det är bra på det viset att det genom detta kan komma fler människor som intresserar sig för att värna om våra viltstammar på olika vis, på många håll i landet råder det brist på licenserade jägare. Man måste vara kunnig, ha koll på jaktförordningar och ha utfärdad jägarexamen för att jaga, och antalet äldre människor som håller på med viltjakt stiger, men siffran på de yngre sjunker alltmer. Om man ska jaga är det alltså viktigast att man skaffar sig jaktlicens, kollar på och skaffar jaktutrustning online och samtidigt har ett genuint intresse för natur och viltvård. Ett extra plus för framtiden är det om man är i yngre år då jaktarvet måste föras vidare.

Vart kan man jaga?

Enligt Jägareförbundet kan man jaga i både större och mindre skala på all skog- och lövmark där vilda djur finns, men jakträtten till markerna har de som äger marken. Vill de som äger marken inte jaga själva kan markens jakträtt överlåtas till någon annan. För att en meningsfull och anpassad jakt ska kunna genomföras bör varje område noga kartläggas genom samverkan med markägare och jägare i nära områden.

Regler och viktig information för att få jaga i Sverige

  • Man måste innehava en godkänd jägarexamen för att få licens på vapen för jakt, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.
  • För att sedan få jaga i Sverige behöver sen alla jägare ha ett statligt jaktkort eller jägarbevis.
  • Om du förlorar ditt jägarbevis eller jaktkort behöver man ta med sig papper som visar på att jägarexamen är godkänd och visa för en provledare, som i sin tur kan utfärda ett nytt jägarbevis.
  • Skyddsjakt är inte samma som vanlig jakt och görs med undantag från fredningen av vissa viltdjur, det görs för att omgivande natur och viltliv inte ska ta skada av andra djurstammars tillväxt.