I Sverige är det främst gråvargen man jagar för att dels hålla koll på populationens storlek, använda dess päls men även ta hand om sjukdomar som vargarna kan sprida.

Det finns olika typer av sätt man kan gå tillväga för att jaga varg, sätt som tas upp längre ned i artikeln. Det finns stora konflikter angående vargens att vara, eller att inte vara och generellt ju högre upp i landet man kommer blir inställningen mer hård. Detta då vargen är ett rovdjur och tar död på boskapsdjur och skapar stor skada för människorna. Detta står i konflikt med att vargstammarna är små och sköra och kan inom sikt bli utrotade om jakt fortsätter. Hur länge det är vargstopp återstår att se.

Olika jakttyper

  • Vakjakt – Här sitter jägaren och väntar på att vargen ska komma till hen. Stilla ofta i ett vakttorn för att undvika olyckor att vargen ska attackera och skada jägaren. Vaktjakt kan kombineras med andra jaktformer såsom lockjakt och åteljakt där man använder sig av föda för att locka till sig vargarna.
  • Jakt med hund – Hundraser som Irländsk varghund och Borzoi avlade man förut upp för att bli perfekta jakthundar. Hundar kan man ha för hetsjakt då de jagar vargen tills jägare kan skjuta den eller om hunden tog den. För att göra sig av med sin rädsla för vargar fick de träna sig på redan infångade vargar.
  • Fällfångst – här använder man sig av fällor som riggas upp och som förhoppningsvis vargen ska fastna i. Fällor såsom saxar som man kliver i har det även debatterats om. Detta då människor eller andra djur kan hamna i dem om jägaren bara placerar ut dem i skogen. Men även att vargen får lida till den blir skjuten.
  • Drevjakt – här handlar det om en stor grupp av människor – drevkarlar som driver vargen mot skyttarna som står redo att fälla den.
  • Lockjakt – här försöker man locka till sig vargen genom olika läten för att efterlikna den och med det få vargen att komma. Det finns många olika sätt: genom att locka med en gris, att själv vara lockbetet eller att lura vargflocken att jaga en för att sedan stänga in den i ett hägn.
  • Spårjakt – detta, förutom att sitta på jakt i ett torn, kanske förknippas som den mest vanliga jaktmetoden och går ut på att man söker efter vargen tills man kommit den på spåret och sedan jagar upp den.

Alla dras till jakten av olika anledningar. Det kan handla om att familjen varit jägare i generationer, att man är en storstadsbo och söker nya utmaningar till att man bara vill vara ute i naturen och jaga sin egen föda. Oavsett anledning så finns det en charm med jakten utöver att sitta i ett vakttorn och vänta och vara själv med sina tankar. Man kan koppla av och komma iväg från stressen och avgaslukten. Att ta med sin bärbara dator gör att avståndet bli minimalt och att det finns chans till att kommunicera med vänner och spela spel på datorn eller se film mellan jaktpassen. Ett litet tips är att spela på nätpoker för att i lugn och ro hitta spelguden inom dig och komma hem med både en varg under armen och en tyngre plånbok.