Det går ju inte att prata om jakt utan att prata om  vargen, och i Sverige är det nog också det mest omtalade jaktdjuret. I år har det också som alltid varit en stor diskussion kring frågan om det ska jaktstopp på varg eller inte, och det verkar som absolut alla har en åsikt i frågan. Det handlar enkelt förklarat om att vissa är för en vargjakt medan andra helt sätter sig emot det. De som är emot jakten menar på att fler vargar skulle leda till att vi i Sverige får fler lövträd, en ökad mångfald rent biologiskt och att det också kan påverka klimatförändringarna. De som säger detta får däremot motsägelser då andra i frågan säger att antalet vargar (räknat med några tusen) inte kan ha den påverkan på den ekologiska mångfalden i Sverige. Istället säger att villkoren sätts av människor i form av jord- och skogsbruk.

Frågan är helt klart svårt, och man ska nog passa sig för att ha en riktig åsikt om man inte är ordentligt åsikt. Och det går att förstå båda sidorna. Vargar är läskiga och många är det som har lamm, höns och liknande utedjur som drabbats när vargen är hungrig men dessvärre inte kunnat göra någonting på grund av jakten. Samtidigt undrar en vems ansvar det ligger i att välja om djuret får skjutas eller inte? Tänk om det har en större påverkan en vad man tror att ett djur skjuts? Och vi är nog alla överens om att det skulle vara otroligt sorgligt om vargen blev utdöd, bara på grund av oss människor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *